Bartosz Wojciechowski

#Office 365, #SharePoint, #PowerApps, #Flow, #MS Graph, #Webcon BPS, #Running & #Technology

Export from Power Apps to a PDF file

This will be my first post on this blog in English. I’ve decided to switch language, because it turned out that writing any manuals or guides in Polish is harder than I previously expected. Almost one year of having this blog and only 8 articles. Maybe it’s time for a new beginning. Today I would…
Przeczytaj więcej

Column formatting, uruchamianie Flow i warunki

W SharePoint zastosowanie column formattingu do uruchamiania Flow dla elementów lub plików jest praktyką szeroko stosowaną. Chodzi tutaj o Flow’y wyzwalane ręcznie, np. „For a selected item…”. Dzięki temu zamiast szukać procesu na rozwijanej liście na poziomie listy/biblioteki lub z menu kontekstowego danego elementu możemy szybko uruchomić proces klikając w jeden link. Przykładowo, na bibliotece…
Przeczytaj więcej

PowerApps – nawigacja w oparciu o komponenty #2 – ikony w nawigacji

Piszę ten post, żeby uzupełnić poprzedni, który dotyczył tworzenia nawigacji w PowerApps w oparciu o komponenty. Zabrakło mi jednego elementu, który w nawigacji pojawia się często i jest możliwy do zastosowania również w tym przypadku – ikony. Jak dodać ikony do opisanego w tym artykule komponentu? Bardzo prosto. Po pierwsze, w tabeli we właściwości „MenuItem”…
Przeczytaj więcej

PowerApps – nawigacja w oparciu o komponenty

Nawigacja pomiędzy Ekranami w PowerApps do niedawna mogła sprawiać pewne problemy. Jeżeli chciałem mieć ujednoliconą nawigację dostępną na każdym ekranie aplikacji, np. w formie górnego paska menu, musiałem składające się na nią kontrolki osadzić na każdym ekranie. Gdy chciałem zmienić kolejność kontrolek tworzących nawigację nie było tak źle, ponieważ kontrolki mogą dziedziczyć po sobie właściwości,…
Przeczytaj więcej

Podstawy PowerApps #2 – tworzenie rekordów, SubmitForm oraz Patch

W poprzednim wpisie pokazałem podstawy prezentacji danych z przykładowych źródeł danych, w tym przypadku listy SharePoint. Dziś o tym jak prosto i szybko tworzyć nowe rekordy przy użyciu 2 różnych funkcji – SubmitForm oraz Patch. SubmitForm Zacznijmy od prostszej funkcji, czyli od SubmitForm. Funkcja ta jest najczęściej wywoływana we właściwości OnSelect przycisków w aplikacji, zarówno…
Przeczytaj więcej

Podstawy PowerApps #1 – prezentacja danych ze źródeł

Budując aplikacje w PowerApps dzięki connectorom mamy możliwość skorzystania z naprawdę ogromnej ilości źródeł danych. Wiele z nich, szczególnie tych najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych, takich jak lista SharePoint, tabela w bazie MS SQL, arkusz Excel itd. ma formę tabeli. Dlatego też dzisiaj kilka bardzo podstawowych informacji o tym w jaki najprostszy sposób prezentować dane w…
Przeczytaj więcej

Aktualności w SharePoint Online

Dziś w kilku słowach o tym jak szybko i sprawnie tworzyć i publikować aktualności w SharePoint Online. Zawsze gdy tworzymy nową stronę, niezależnie czy jest to strona typu Communication Site lub Team Site, modułem który pojawi się w centralnej części jest są aktualności – News. Moduł ten pozwala na tworzenie i udostępnianie w ramach organizacji…
Przeczytaj więcej

Tworzenie eventów w kalendarzu Outlook przy użyciu MS Flow i MS Graph API

Chcąc utworzyć nowy event w kalendarzu użytkowników korzystających z Office 365 Outlook, mechanizmem z którego mogę skorzystać w MS Flow jest akcja „Create event (V2)”. Jest to prosta akcja, która pozwoli mi na zdefiniowanie parametrów eventu, takich jak temat, godzina rozpoczęcia i zakończenia, wymagani uczestnicy, a następnie wyśle do wskazanych osób tradycyjne zaproszenie, które będą…
Przeczytaj więcej

Pierwsze kroki z MS Flow i Graph API – rejestracja aplikacji oraz pobranie access token we Flow

Microsoft Graph API staje się coraz potężniejszym narzędziem, dzięki któremu coraz łatwiej integrować różne aplikacje wchodzące w skład O365. Dzisiaj krótki opis pierwszych kroków, dzięki którym mogę wykorzystać możliwości MS Graph API budując przepływy pracy w Microsoft Flow. Azure AD i rejestracja aplikacji Na początek muszę zarejestrować nową aplikację w Azure Active Directory. W Centrum…
Przeczytaj więcej