Podstawy PowerApps #1 – prezentacja danych ze źródeł

#Office 365, #SharePoint, #PowerApps, #Flow, #MS Graph, #Webcon BPS, #Running & #Technology

Podstawy PowerApps #1 – prezentacja danych ze źródeł

Budując aplikacje w PowerApps dzięki connectorom mamy możliwość skorzystania z naprawdę ogromnej ilości źródeł danych. Wiele z nich, szczególnie tych najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych, takich jak lista SharePoint, tabela w bazie MS SQL, arkusz Excel itd. ma formę tabeli.

Dlatego też dzisiaj kilka bardzo podstawowych informacji o tym w jaki najprostszy sposób prezentować dane w aplikacji PowerApps.

W tym przykładzie jako źródło danych wykorzystam to, z czego w PowerAppsach korzysta się chyba najczęściej – prostą listę SharePoint, ale równie dobrze mogłaby to być np. tabela w bazie SQL.

Do wyświetlenia użytkownikom wszystkich danych, które są zapisane w źródle najprościej wykorzystać galerię. Umieszczając w aplikacji kontrolkę „Gallery” można skorzystać z wstępnie zdefiniowanego layoutu kontrolki lub wybrać pustą i zdefiniować ją według własnych potrzeb.

Po wstawieniu do aplikacji kontrolki „Gallery”, w tym przypadku w układzie pionowym, wybieramy źródło danych, z którym łączymy galerię a następnie możemy wskazać jakie kolumny ze źródła mają prezentować dane we wskazanych polach.

Tak jak widać powyżej, źródłem elementów tej galerii będzie lista Countries, w polu txt_Title wyświetlę wartość kolumny Title a w polu txt_Subtitle wartość kolumny Region ze źródła danych. Miniaturka w galerii (img_Image) póki co nie będzie zmapowana z żadną kolumną. Po zmapowaniu pól galeria zaczyna prezentować dane.

Wyświetlić listę danych ze źródła już możemy. To może zaprezentujmy teraz bardziej szczegółowe dane na odrębnym formularzu?

Utwórzmy w aplikacji nowy ekran (scr_ViewScreen) i dodajmy do niego nowy formularz (frm_ViewForm) w trybie Display podpięty do źródła „Countries”.

Kiedy mamy gotowy ekran wróćmy na chwilę do galerii i ustawmy wartość właściwości OnSelect dla naszej ikony strzałki, tak aby po kliknięciu przenosiła nas na nowy ekran. Korzystamy z funkcji Navigate definiując miejsce docelowe oraz typ przejścia ekranu.

Przejdźmy teraz do utworzonego formularza frm_ViewForm. Aby wiedział jakie dane ma wyświetlić należy ustawić wartość właściwości „Item” wskazując źródło, w tym przypadku będzie to wybrany element (Selected) z galerii (gal_AllItems)

Otwieramy galerię, wybieramy element, klikamy na strzałkę i…zostajemy przeniesieni na ekran prezentujący szczegóły danego rekordu.

O tym w jaki sposób edytować istniejące rekordy i tworzyć nowe – w następnym wpisie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *