Kategoria: Bez kategorii

#Office 365, #SharePoint, #PowerApps, #Flow, #MS Graph, #Webcon BPS, #Running & #Technology

Export from Power Apps to a PDF file

This will be my first post on this blog in English. I’ve decided to switch language, because it turned out that writing any manuals or guides in Polish is harder than I previously expected. Almost one year of having this blog and only 8 articles. Maybe it’s time for a new beginning. Today I would…
Przeczytaj więcej

Column formatting, uruchamianie Flow i warunki

W SharePoint zastosowanie column formattingu do uruchamiania Flow dla elementów lub plików jest praktyką szeroko stosowaną. Chodzi tutaj o Flow’y wyzwalane ręcznie, np. „For a selected item…”. Dzięki temu zamiast szukać procesu na rozwijanej liście na poziomie listy/biblioteki lub z menu kontekstowego danego elementu możemy szybko uruchomić proces klikając w jeden link. Przykładowo, na bibliotece…
Przeczytaj więcej