Kategoria: Flow

#Office 365, #SharePoint, #PowerApps, #Flow, #MS Graph, #Webcon BPS, #Running & #Technology

Export from Power Apps to a PDF file

This will be my first post on this blog in English. I’ve decided to switch language, because it turned out that writing any manuals or guides in Polish is harder than I previously expected. Almost one year of having this blog and only 8 articles. Maybe it’s time for a new beginning. Today I would…
Przeczytaj więcej

Column formatting, uruchamianie Flow i warunki

W SharePoint zastosowanie column formattingu do uruchamiania Flow dla elementów lub plików jest praktyką szeroko stosowaną. Chodzi tutaj o Flow’y wyzwalane ręcznie, np. „For a selected item…”. Dzięki temu zamiast szukać procesu na rozwijanej liście na poziomie listy/biblioteki lub z menu kontekstowego danego elementu możemy szybko uruchomić proces klikając w jeden link. Przykładowo, na bibliotece…
Przeczytaj więcej

Tworzenie eventów w kalendarzu Outlook przy użyciu MS Flow i MS Graph API

Chcąc utworzyć nowy event w kalendarzu użytkowników korzystających z Office 365 Outlook, mechanizmem z którego mogę skorzystać w MS Flow jest akcja „Create event (V2)”. Jest to prosta akcja, która pozwoli mi na zdefiniowanie parametrów eventu, takich jak temat, godzina rozpoczęcia i zakończenia, wymagani uczestnicy, a następnie wyśle do wskazanych osób tradycyjne zaproszenie, które będą…
Przeczytaj więcej

Pierwsze kroki z MS Flow i Graph API – rejestracja aplikacji oraz pobranie access token we Flow

Microsoft Graph API staje się coraz potężniejszym narzędziem, dzięki któremu coraz łatwiej integrować różne aplikacje wchodzące w skład O365. Dzisiaj krótki opis pierwszych kroków, dzięki którym mogę wykorzystać możliwości MS Graph API budując przepływy pracy w Microsoft Flow. Azure AD i rejestracja aplikacji Na początek muszę zarejestrować nową aplikację w Azure Active Directory. W Centrum…
Przeczytaj więcej