Tag: PowerApps

#Office 365, #SharePoint, #PowerApps, #Flow, #MS Graph, #Webcon BPS, #Running & #Technology

Export from Power Apps to a PDF file

This will be my first post on this blog in English. I’ve decided to switch language, because it turned out that writing any manuals or guides in Polish is harder than I previously expected. Almost one year of having this blog and only 8 articles. Maybe it’s time for a new beginning. Today I would…
Przeczytaj więcej

PowerApps – nawigacja w oparciu o komponenty #2 – ikony w nawigacji

Piszę ten post, żeby uzupełnić poprzedni, który dotyczył tworzenia nawigacji w PowerApps w oparciu o komponenty. Zabrakło mi jednego elementu, który w nawigacji pojawia się często i jest możliwy do zastosowania również w tym przypadku – ikony. Jak dodać ikony do opisanego w tym artykule komponentu? Bardzo prosto. Po pierwsze, w tabeli we właściwości „MenuItem”…
Przeczytaj więcej

Podstawy PowerApps #1 – prezentacja danych ze źródeł

Budując aplikacje w PowerApps dzięki connectorom mamy możliwość skorzystania z naprawdę ogromnej ilości źródeł danych. Wiele z nich, szczególnie tych najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych, takich jak lista SharePoint, tabela w bazie MS SQL, arkusz Excel itd. ma formę tabeli. Dlatego też dzisiaj kilka bardzo podstawowych informacji o tym w jaki najprostszy sposób prezentować dane w…
Przeczytaj więcej